Traditionernes værdi

Vores traditioner

Samvær på tværs

Det giver en særlig dynamik, når man deltager i aktiviteter med elever fra skolens andre klasser – og det styrker samtidig respekten og det store fællesskab på skolen.

Derfor har vi på Laursens Realskole en lang række traditioner, hvor eleverne møder hinanden på tværs af alder, aktiviteter og årstider.

Kultur og dannelse

Nogle traditioner er mere end 100 år gamle, andre er næsten nye – og der kommer hele tiden flere til. Fælles for de mange traditioner er, at de er med til at give skolen et levende og sprudlende kulturliv samt et unikt elevsammenhold.

Kultur og dannelse hænger uløseligt sammen. Når eleverne overværer og deltager i forskellige forestillinger, udstillinger, koncerter og traditioner, er det derfor også led i en almen dannelse, hvor vi blandt andet sætter fokus på værdier som ordentlighed, medmenneskelighed og ansvarlighed.

Store legedag - tovtrækning
Store legedag - tovtrækning
Store legedag - tovtrækning