Start på en frisk

Om skolen

Luftforandring og ny energi

Har du brug for ny energi, nye lærere, nye kammerater? Eller er du forælder til en teenager, som trænger til luftforandring for at finde motivationen for skolearbejdet? Så finder du på Laursens Realskole hele tre muligheder for en frisk start:

Start på en frisk i 6., 8. eller 10. klasse

Hvert år opstarter vi både en ny 6. klasse og en ny 8. klasse, som udelukkende består af nye elever. Desuden etablerer vi seks nye 10. klasser.

Luftforandringen ved et skoleskift giver ofte ny energi – og dermed et bedre udbytte af undervisningen. Vi har erfaring for, at mange elever i netop denne alder kan trænge til nye faglige udfordringer og et skift i miljø.

I skoleåret 2022-23 er de nye 10. klasser fordelt på en Studielinje med tre klasser, en Fodboldlinje med to klasser og en Adventurelinje med en enkelt klasse. I 10. klasserne kommer langt de fleste af eleverne fra andre skoler.

Vi optager naturligvis også nye elever i de andre klasser, hvis der er plads.