Forældresamarbejde

Om skolen

Klar kommunikation

God og klar kommunikationen mellem hjem og skole er det helt centrale omdrejningspunkt i det skole-hjem-samarbejde, som er afgørende for den enkelte elevs læring og trivsel – og for undervisningsmiljøet i klassen.

Vi gør os umage for at informere jer om, hvad der sker her på skolen. Samtidig vil vi gerne vide, hvad der sker hjemme hos børnene, så vi kan hjælpe hinanden med at give dem den bedste skolegang.

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

Fra 0. til 9. klasse afholdes hvert år to skole-hjem-samtaler og et forældremøde, hvor alle forældrene i klassen inviteres til et møde om aktiviteter og trivsel i klassen. I de yngste klasser er klassepædagogen fra SFO med til samtalen, og vores SFO tilbyder desuden en selvstændig, årlig skole-hjem-samtale.

På forældremødet introduceres fag og faglærere, klassens skoleår ridses op og klasselæreren gennemgår vigtige datoer og begivenheder samt årsplaner. Desuden er her plads til både hygge og til at drøfter eventuelle problemstillinger.

Foruden de to skole-hjem-samtaler får 8. og 9. klasserne skriftlige standpunktsbedømmelser to gange om året.

I 10. klasse er der enten en eller to skole-hjem-samtaler, hvor lærerne orienterer om den enkelte elevs standpunkt, trivsel og adfærd. 10. klasserne får skriftlige standpunktsbedømmelser tre gange om året.

Engagerede forældre

Et godt og engageret samarbejde grundlægges allerede i 0. klasse og fortsætter hele skoleforløbet. Nogle klasser har forældreråd, mens man i andre opdeler forældrene i grupper, som hver tager sig af et socialt arrangement.

Ved at stå for forskellige aktiviteter og arrangementer med klassen lærer forældrene hinanden, hinandens unge og lærerne at kende. Det giver større tryghed og åbenhed, hvis der opstår problemer, som skal håndteres.