Skolebestyrelse

Alt det formelle

Skolens ledelse

Bestyrelsen er ansvarlig for skolens drift og økonomi, og det er i praksis den, som varetager den overordnede ledelse og formulerer de overordnede formål og målsætninger for Laursens Realskole.

Bestyrelsen har også ansvar for at ansætte skolens personale og leder, mens skolens daglige ledelse træffer alle konkrete beslutninger og har ansvaret for personaleledelsen og kontakten til forældrene.

På bestyrelsesmøderne fastlægger vi blandt andet skolens værdier og strategi, drøfter undervisningens kvalitet og elevernes udbytte, prioriterer ressourcerne og følger op på økonomien, drøfter vedligeholdelse af de fysiske rammer, markedsføring med videre.

Vi holder cirka ni møder om året og et dagseminar sammen med skolens daglige ledelse.

Generalforsamling

Bestyrelsen vælges af forældrekredsen på en årlig generalforsamling efter bestemmelser, der er godkendt af Undervisningsministeriet, jævnfør skolens vedtægter. Generalforsamlingen vælger også skolens tilsynsførende.

Skolen afholder hvert år i april generalforsamling i henhold til vedtægterne. Det er skolens forældrekreds, der udgør de valgberettigede. Alle forældre inviteres derfor til generalforsamlingen.

Medlemmer af bestyrelsen

Thomas Neessen
Thomas Neessen
Mads Weltz Pedersen
Mads Weltz Pedersen
Børn i 4. og 9. klasse
Mathias Juul Thorn
Mathias Juul Thorn
Børn i 3., 6. og 9. klasse
Michael Ahrndt Lehmann
Michael Ahrndt Lehmann
Børn i 0. og 2. klasse
Mille Marie Moeslund Christensen
Mille Marie Moeslund Christensen
Børn i 3. og 8. klasse
Pernille Keum Hjort Møller
Pernille Keum Hjort Møller
Barn i 8. klasse
Sepideh Javadi-Ottosen
Sepideh Javadi-Ottosen
Børn i 1. og 3. klasse

Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Laursens Realskole

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter for den selvejende institution Laursens Realskole