Skolepenge

Alt det praktiske

Betaling af skolepenge

Der er 12 rater af skolepenge, som betales til den første i hver måned. Ved optagelse indbetaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som modregnes ved de første tre måneder (august, september og oktober) på det første skoleår for 0., 6. og 8. klasse.

I alle 10. klasser modregnes depositum ved de sidste tre måneder (maj, juni og juli).

Skolepenge for skoleåret 2023-24
0. klasse 12 rater á 1.920 kr. I alt 23.040 kr./år
1.- 5. klasse 12 rater á 1.980 kr. I alt 23.760 kr./år
6.-9. klasse 12 rater á 2.030 kr. I alt 24.360 kr./år
10. kl. Studielinje 12 rater á 2.050 kr. I alt 24.600 kr./år
10. kl. Adventurelinje 12 rater á 2.170 kr. I alt 26.040 kr./år
10. kl. Fodboldlinje 12 rater á 2.170 kr. I alt 26.040 kr./år
SFO-betaling for skoleåret 2023-24
0. klasse – 4. klasse 12 rater á 1.640 kr. I alt 19.680 kr./år
Skolepenge for skoleåret 2024-25
0. klasse 12 rater á 1.920 kr. I alt 23.040 kr./år
1.- 4. klasse 12 rater á 1.980 kr. I alt 23.760 kr./år
5.-9. klasse 12 rater á 2.110 kr. I alt 25.320 kr./år
10. kl. Studielinje
10W, 10X, 10Y, 10Z
12 rater á 2.130 kr. I alt 25.560 kr./år
10. kl. Adventurelinje 12 rater á 2.250 kr. I alt 27.000 kr./år
10. kl. Fodboldlinje 12 rater á 2.250 kr. I alt 27.00 kr./år
SFO-betaling for skoleåret 2023-24
0. klasse – 4. klasse 12 rater á 1.640 kr. I alt 19.680 kr./år

Mulighed for søskendemoderation

Vores princip for søskendemoderation er, at søskende skal være blodsbeslægtede eller adopterede. Med andre ord udløses moderation for børn i fælles bolig kun, hvis en af de biologiske forældre eller en adoptivforælder har et eller flere andre børn på skolen.

Det er uden betydning, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Rater ved søskendemoderation:

  • Ældste barn betaler fuld pris
  • Andet barn betaler halv pris
  • Tredje barn og efterfølgende børn betaler kvart pris

Familier

Børn, der har samme adresse som en eller flere elever på skolen, kan komme foran i køen til en optagelsessamtale. Vær dog opmærksom på, at man her er garanteret en samtale, men ikke nødvendigvis en optagelse.

Vi har lavet denne familieprioritering for at tilgodese de familier, der ønsker at have så få institutioner og samarbejdspartnere som muligt.