En tryg hverdag

Indskoling

Fordybelse og kreative fag

For at give børnene ro og tryghed følger vores dage en fast, genkendelig rytme, som tager hensyn til elevernes ressourcer og behov.

Formiddag

I formiddagstimerne har vi fagmoduler, hvor der især er dansk og matematik på skemaet. Timerne er placeret om formiddagen af hensyn til børnenes koncentrationsevne, og her har vi tid og ressourcer til fordybelse, inden dagen har budt på for mange indtryk.

Eftermiddag

Når vi har spist frokost, er det tid til at prioritere de musiske og kreative fag, hvor eleverne også får rig mulighed for at få krop, musik og bevægelse med i undervisningen.

Børnene undervises her på tværs af klasserne i musik og drama, idræt samt fagværksted.

trivsel i skolegården
kreativitet i klasselokalet
kunsterisk hverdag