Velkommen til mellemtrinnet

Gode kammeratskaber og lave klassekvotienter

På Laursens Realskole vægter vi samarbejde klasserne imellem meget højt, så der er gode muligheder for at skabe nye kammeratskaber på kryds og tværs af de forskellige klasser – som alle har lave klassekvotienter. I 4. og 5. klasse har vi 18 elever og i 6. klasse højst 22 elever.

Det betyder, at vi på mellemtrinnet, som består af en 4. klasse, en 5. klasse og to spor i 6. klasse, i alt har 80 elever.

I dagligdagen holder eleverne til i hovedskolens bygninger i Hjelmensgade, hvor alle klasser har deres eget klasselokale med smartboards, faglokaler og udendørsområder.

Meget af fritiden og frikvartererne bliver brugt på den populære legeplads, Børnenes Jord, hvor også de elever, som bliver for gamle til SFO, kan få et gratis, fast medlemskab.

Alle elever har egen computer med i skole fra 6. klasse.

Et engageret forældresamarbejde

På Laursens Realskole lægger vi vægt på at have et engageret samarbejde mellem skole og hjem. God kommunikation er afgørende for den enkelte elevs læring og trivsel – og for både undervisningsmiljøet og det sociale liv i klassen.

Læs mere om forældresamarbejde, skole-hjem-samtaler, forældremøder og forældreråd her: