Skolens værdier

Om skolen

I Laursens ånd

Fru Laursen gik for at være ”en helstøbt personlighed med et varmt hjerte og rig menneskelighed, der gjorde skolen til ligesom et hjem for børnene. Et sted hvor de frit kunne udfolde sig, trygge og glade.”

Et værdifuldt fællesskab

Tryghed, tillid og glæde er stadig nøgleord for Laursens Realskole.  Det samme er fællesskab og nysgerrighed. Skolen skal være et trygt sted for både lærere og elever, hvor de i fællesskab og gensidig tillid kan udfolde sig. Udfolde deres nysgerrighed på verden og hinanden.

Vi arbejder på den gode trivsel, og det er vigtigt for os, at også lærerne er glade for at være her. Vi tror på, at en personlig og kærlig form giver lyst til at lære, og vi stiller krav til eleverne; de får lektier for, og vi forventer, at de skal laves.

Traditionsrig med dynamisk kant

Vi er en skole med mange traditioner, og vi vægter faglighed, respekt, oplevelser og dynamik. Det gør vi fx ved at stimulere og udvikle elevernes kreative evner samtidig med, at vi giver dem aktuel undervisning af højt fagligt niveau.

Vi ønsker, at undervisningen sætter tanker i gang. At den udvikler fantasien, giver tillid til egne evner og danner baggrund for at kunne tage stilling og handle. Det er kreativitet for os. Vi foretrækker dynamik fremfor terperi og karakterræs, og vi hjælper gerne med faglige svagheder.

På Laursens Realskole er det vigtigt, at man lærer at respektere hinanden som de mennesker, man er, lærer at respektere hinandens meninger og holdninger. Respekt er også omdrejningspunktet for det vigtige og frugtbare samarbejde med en engageret forældrekreds.

Helt i Anna Laursens ånd giver en lille skole tryghed, nærhed, atmosfære og fortrolighed – og dermed stort overskud.