Andre fester og fejringer

Vores traditioner

Flotte udklædninger og fed musik

Høstfest

I sensommeren arbejder 1. og 2. klasse i fagværkstedstimerne med emnet Høst. Børnene kommer i tøj, som vi kender det fra gamle dage, og vi arbejder med, hvordan man gennem tiden har høstet – og hvad man bruger høsten til. Dagen slutter med, at vi synger, danser og hygger os med at spise den mad, vi selv har lavet.

Skolefest

I november afholder Laursens Realskole årets skolefest, der arrangeres af skolens elevråd.

Forældre og elever i 0.-5. klasse mødes til fællesspisning i klasserne. Spisningen arrangeres af forældrene, og senere underholder hver klasse med et musikstykke i gymnastiksalen, hvor skolens lærerband spiller til. Vi slutter med diskotek og sjov.

Når de yngste elever er gået hjem, er det 6.-9. klassernes tur til at feste. Det sker med super cool diskotek, hvor elevrådet ikke bare åbner for musikken, men også for bar med sodavand, chips og slik. Salen er altid flot udsmykket, og ofte har festerne et særligt tema.

Fastelavn

Den årlige fastelavnsfest er også en fast tradition på skolen. Her kommer eleverne i fantasifulde, flotte og farverige udklædninger for sammen at fejre fastelavn med sanglege og underholdning i gymnastiksalen.

Tøndeslagningen er naturligvis et af højdepunkterne – og blandt andet for at sikre, at det går retfærdigt til, er eleverne inddelt i klassetrin.