Indmeldelse

Indmeldelse

Optagelse og venteliste på Laursens Realskole

Med afsæt i vores ventelister opretter vi hvert år en 0. klasse, en ny 6. klasse, en ny 8. klasse og seks 10. klasser. Samtidig optager vi løbende elever, når der opstår ledige pladser i eksisterende klasser.

Før optagelse inviterer vi til en samtale, hvor klasselæreren, skolelederen eller en af klassens øvrige lærere deltager. Vi vil gerne møde jer og jeres barn og tale med jer om baggrunden for skoleskiftet og om jeres barns motivation for at begynde i en ny klasse.

Med en samtale får I samtidig mulighed for at danne jer et lidt bedre kendskab til skolen, lærerne og den kommende klasse. Når I har haft et par dage til at tænke over tingene, taler vi sammen igen for at finde ud af, om vi skal lave en aftale om skoleskift.

Tilmelding til venteliste

For at komme på ventelisten skal I udfylde en elektronisk tilmeldingsblanket.

Der er et opskrivningsgebyr på 300 kr., som kan betales med VISA/Dankort.

Vi anbefaler, at I skriver jeres barn på ventelisten i god tid. Husk at opdatere listen ved ændringer i mailadresser og/eller mobilnumre; kan vi ikke kontakte jer, bliver jeres barn slettet på ventelisten.

Vi har ledige pladser til 5. klasse – med start august 2024.

Bemærk, at de nye 6., 8. og 10. klasser (som starter sommeren 2024) er fyldt op. Hvis du alligevel skriver dig op, vil det være på en venteliste, og der kan kun blive mulighed for optagelse, hvis en elev udmelder sig.

Ved opskrivning til 10. klasse skal I også vælge, hvilken linje jeres barn ønsker.

Ønsker du yderligere oplysninger om klasser og ventelister kan du ringe eller skrive til os, så kontakter vi dig.

Procedure for 0. klasse

Senest i oktober, året før jeres barn skal begynde i skole, kontakter vi alle på ventelisten for at høre, om I fortsat ønsker at stå på listen. Med afsæt i svarene indkalder vi i oktober/november de første 18 på ventelisten til samtale – dog har søskende førsteprioritet til en samtale, ligesom fordelingen af piger og drenge i klassen skal være så lige som muligt.

I september holder skolen et informationsmøde for alle interesserede forældre.

Procedure for 6. – 8. klasse

Til den nye 6. og nye 8. klasse begynder proceduren i februar, hvor vi indkalder til informationsmøde om det generelle tilbud ved at gå i en ny 6. eller 8. klasse.

Herefter kontakter vi alle på ventelisten og inviterer i marts/april de 22 første på listen til samtale – dog har søskende førsteprioritet til en samtale, ligesom fordelingen af piger og drenge i klassen skal være så lige som muligt.

Procedure for 10. klasse

Alle interesserede elever og forældre inviteres til et møde om det generelle tilbud ved at gå i 10. klasse på Laursens Realskole i efteråret, typisk oktober eller november.

Før informationsmødet og eventuel optagelse skal alle elever på ventelisten til 10. klasse indsende et evalueringsskema samt efterårets standpunktskarakterer. Vi beder om karaktererne for at kunne danne os et billede af det faglige niveau og planlægge en eventuel niveaudeling.

Samtidig vil vi også gerne sikre os, at I som elev og forældre mener, at Laursens Realskole er det rigtige tilbud for jer. Evalueringsskemaet og invitationen til informationsmødet sendes sammen.

Ledige pladser

Skoleåret 2024/2025:
Vi har enkelte ledige pigepladser til 0. klasse

Nye klasser:
Vi optager en ny 6., en ny 8. og seks nye 10. klasser – hvert år.
De er fyldte til det kommende skoleår.
Det kan dog lade sig gøre at blive skrevet op til en evt. plads, for det tilfælde at der kommer en udmeldelse.

Klassekvotienter

0. klasse: 18 elever pr. klasse
1. til 4. klasse: 18 elever pr. klasse
5. til 7. klasse: 22 elever pr. klasse
8. til 9. klasse: 22 elever pr. klasse
10A, 10W, 10X, 10Y og 10Z: 24 elever pr. klasse
10F: 28 elever pr. klasse

Udmeldelse

I løbet af skoleåret har vi en måneds opsigelsesvarsel til den 1. i måneden.

Hvis ikke jeres barn udmeldes til udgangen af et skoleår, er sidste udmeldelsestidspunkt den 30. april. Eleven vil så være udmeldt pr. 1. juni. Går eleven i skolen og/eller i SFO´en i juni, skal man også betale for juli måned.

Hent udmeldelsesblanketten her