Rart at gå i skole

Om skolen

Tryghed skaber tillid

På Laursens Realskole skal man kunne være den, man er. Alle elever skal kunne gå i det tøj, de kan lide, og trygt kunne udtrykke, hvad de føler og tænker – med respekt for andre, naturligvis. Ingen skal være bange for, hvem de møder på gangene eller i skolegården.

Derfor møder vi hver enkelt elev med omsorgsfuld respekt og arbejder dagligt med at skabe tillid til, at vi hjælper med eventuelle udfordringer. Store som små, faglige som sociale. På den måde realiserer vi et trygt miljø, hvor man løbende kan vokse og udvikle sig – til at være den, man er.

Trivsel uden mobning

For at få udbytte af de udfordringer og det gode, faglige niveau, der er en naturlig del af hverdagen på Laursens Realskole, skal børnene og de unge trives. De skal glæde sig til at komme i skole.

Vi lægger derfor vægt på at skabe et stærkt elevsammenhold med plads til både nysgerrighed og nærvær. Ambitionen er et rummeligt fællesskab med korte kommunikationsveje – også mellem forældre og lærere/pædagoger, til skolens ledelse og til dens samarbejdspartnere.

At børnene skal trives betyder også, at vi ikke accepterer mobning, men straks vil gribe ind og få skabt det nødvendige samarbejde mellem skolen og hjemmene.

Om skolens trivselsarbejde

Fokus på hurtig støtte

Vi har afsat ressourcer til at kunne reagere hurtigt og etablere den nødvendige hjælp, hvor barnet eller den unge måske får brug for det.

Desuden kan Laursens Realskole benytte samme hjælpefaciliteter som de kommunale skoler, og vi har et godt og løbende samarbejde med Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR).

Nærhed i skolestarten

Det skal være trygt at begynde i skolen. Uanset om man har sin første skoledag nogensinde eller begynder i Laursens Realskole på et højere klassetrin. Og med mere end 200 nye elever hvert år har både lærere og elever stor erfaring i at tage godt imod de nye på skolen.

Indskolingsklasserne og SFO har til huse i samme bygning, Det Gule Hus. Her sørger vi for, at børnene møder så få lærere i hverdagen som muligt, og SFO’ens pædagoger og lærerne samarbejder tæt for at give børnene en tryg og sammenhængende dag.

De nyoprettede klasser i 6., 8. og 10. klasse har alle introduktionsforløb med hinanden, og 10. klasserne har desuden en introtur på 3 dage.

Den nye 6. klasse har en del timer sammen med den eksisterende 6. klasse, hvor de blandt andet arbejder med drama. Som afslutning på forløbet opsætter de to klasser en musical i foråret.

Lave klassekvotienter

Med lave klassekvotienter har vi den fornødne tid til børnene, og det er med til at sikre deres trivsel. I de yngste klasser er der 18 elever i klasserne stigende til højst 22 elever i 6. til 9. klasse, mens vi i 10. klasse har op til 24 elever.

Skolegården er fortrinsvis til de yngste elever, så de er sikre på at have udendørsarealer med plads til at lege.