Ny i 0. klasse

Indskoling

En tryg skolestart – det skal være rart at gå i skole

For både forældre og børn er skolestarten noget meget stort og skelsættende. Dit barn skal begynde en tilværelse som skolebarn, og den første tid i skolen er utrolig vigtig for det enkelte barn og dets videre skolegang. Grundstenene lægges for skolelivet, som varer i mange år, og derfor skal mødet mellem barnet og skole være en god og rar oplevelse – fra dag ét.

I 0. klasse på Laursens Realskole har vi stor fokus på børnene og deres fællesskab, samtidig med at vi også introducerer dit barn til den faglighed, som vil kendetegne alle klassetrin.

Vi er meget opmærksomme på, at modtagelsen af nye børn, ikke kun i 0. klasse, men i alle klasser, foregår på en måde, så det er trygt for dem at komme i skole. Vi modtager hvert år flere end 200 nye elever, så vi er har stor erfaring med at modtage nye elever på den allerbedste måde.

Loading...

Læring og trivsel

Legeplads

Mødet mellem barnet og skole skal være en god og rar oplevelse – fra dag ét.

Pennalhus

I 0. klasse introducerer vi dit barn til den faglighed, som vil kendetegne alle klassetrin.

Lav klassekvotient ved skolestart

Vi har blot ét spor i de yngste klasser, og der er maksimalt 18 elever i hver klasse. Det er vores erfaring at denne klassestørrelse giver børnene tryghed, men også en god dynamik i de sociale relationer. Den lave klassekvotient ved skolestart giver således den fornødne tid til børnene og er med til at sikre børnenes trivsel.

aktiv leg i skolegården

På Laursens Realskole er skolegården fortrinsvis til de yngste elever, så de er sikre på at have gode udendørsarealer med plads til at lege. Hos os er legen vigtig, da den er med til at udvikle og stimulere børnene og deres kreativitet. Legen giver børnene en masse erfaringer, de får øvet de sociale kompetencer, og venskaber skabes.

Stærk kultur og stort fællesskab

Kram

Hos os skal børn glæde sig til at komme skole

Skater

Alle børn skal fra den allerførste skoledag opleve, at de voksne, der er omkring dem, giver dem den omsorg, de har brug for.

En glad skoledag – børn skal trives

Allerede fra 0. klasse er det vigtigt for os, at også det faglige niveau, som børnene møder, er i orden, og at børnene får alle de udfordringer, de har brug for. Men de skal trives for at få udbytte af de faglige udfordringer. Hos os skal børn derfor glæde sig til at komme skole, og de skal have lyst til at gå i skole om morgenen.

De skal kunne komme i skole i et miljø, der er trygt og frit for usikkerhed. Man skal kunne sige, hvad man har lyst til, og man skal kunne komme i det det tøj, man selv har det godt i.

Hverken i skolegården eller på gangene skal man være bange for, hvem man møder og alle børn skal fra den allerførste skoledag opleve, at de voksne, der er omkring dem, giver dem den omsorg, de har brug for.

Skovskolen – en hel mandag i Hørhaven

Allerede fra 0. klasse deltager børnene i vores skovskole, som er for hele indskolingen.

Kommunikation

Fra den dag dit barn starter i 0. klasse er en god kommunikation mellem hjem og skole væsentlig for os. På Laursens Realskole er kommunikationsvejene korte, både mellem forældre og lærere/pædagoger, og til skolens ledelse. Vi vil gerne informeres om forandringer, der er væsentlige for dit barns hverdag, ligesom vi også hurtigt informerer om forhold, der opstår i og omkring skolen.

Nærhed i skolestarten

Vi er tæt på dit barn igennem hele skoledagen. Indskolingsklasserne og SFO har til huse i den samme bygning, Det Gule Hus. Der er så få lærere i børnenes hverdag som muligt, og SFO’ens pædagoger og lærerne samarbejder tæt for hver dag at give børnene en tryg og sammenhængende dag.

Vil du vide mere?

Vi er altid klar til en snak eller et møde omkring dit barns muligheder og fremtid hos os.

Så kontakt os endelig, hvis du er interesseret i at vide mere: