Hverdagen på mellemtrinnet

Vi holder den gode tone

Hverdagen i 4. og 5. klasse har stort fokus på både de traditionelle, boglige fag og de praktisk/musiske fag, som også er en vigtig del af børnenes kompetenceudvikling og dannelse.

Derfor har eleverne sløjd, musik/drama, billedkunst og håndarbejde, hvor klassen er delt i to hold med ni elever og en lærer på hvert hold. 4. og 5. klasse har i løbet af skoleåret et fælles tema, som fx kan være middelalder, cirkus eller venskab, hvor de arbejder på tværs af klasserne.

I de to 6. klasser holder vi den gode tone med projekttimer, som er et musicalforløb, hvor alle de praktisk/musiske fag kombineres. Vi arbejder hen mod en fælles musical, der kulminerer med en optræden for hele skolen – og som i høj grad med til at styrke fællesskabet mellem den ”gamle” og den nye 6. klasse.

Vi arbejder naturligvis efter de nationalt bestemte Fælles Mål for hvert enkelt fag.