Matematik i indskolingen

Undervisningen

Læring på mange måder

Når børnene begynder i skolen, er deres forudsætninger, tilgange og læringsstile forskellige. Vores udgangspunkt er derfor at skabe en varieret, sjov og eksperimenterende undervisning, hvor udfordringerne for det enkelte barn flugter med barnets niveau og læringsstil.

Undervisningen bygger videre på børnenes forudgående erfaringer – og dem de tilegner sig ved at deltage i leg, spil, opgaver og forskellige undersøgelser på skolen og i nærmiljøet. Det er den grundlæggende talforståelse og geometri, der vil præge undervisningen, med positionssystemet (tallenes placering) som omdrejningspunktet.

Vi arbejder naturligvis efter de nationalt bestemte Fælles Mål for faget.