Den sociale klausul

Alt det formelle

Aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik

Den sociale klausul

Handlingsplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik med angivelse af foranstaltninger, der tænkes iværksat:

Laursens Realskole har til hensigt at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik og vil i den forbindelse prioritere ansættelse af personer med varig nedsættelse af arbejdsevnen for at søge disse bragt tilbage til arbejdet.

Laursens Realskoles prioritering er primært for egne ansatte, der er kommet i en situation, der vil udelukke dem fra deres normale ansættelse. Sekundært gælder prioriteringen øvrige.

Laursens Realskole tilstræber at efterleve krav om at ansætte et bestemt antal personer på særlige vilkår (angivet i ”Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner” til 3,5 % af det samlede antal årsværk.)

Endvidere er det Laursens Realskoles erklærede politik at ligestille personer med forskellig etnisk oprindelse.

Laursens Realskole har i regnskabsåret 2018 haft ansatte på særlige vilkår, som nævnt i Bekendtgørelse om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner”.

Det samlede antal årsværk for Laursens Realskole i 2018 er 47årsværk. 3,5 % heraf svarer til 1,65 årsværk.

Laursens Realskole har i 2018 haft ansat 2 medarbejdere i flexjob, hvilket svarer til 1,65 årsværk.

Herudover har vi haft 2 borgere ansat i praktik, samlet svarende til ca. 0,1 årsværk

Laursens Realskole har haft 1 langtidssygemeldt medarbejder svarende til ca. 1 årsværk.

Laursens Realskole har ikke haft medarbejdere på barsel svarende til ca. 0 årsværk.

Laursens Realskole vil søge at ansætte inden for de i bekendtgørelsen nævnte grupper:

1.
Job på særlige vilkår, jf. cirkulære om job på særlige vilkår (Socialt kapitel)

2.
Fleksjob, jf. lov om aktiv socialpolitik

3.
Skånejob med løntilskud, jf. lov om aktiv socialpolitik

4.
Revalidering, jf. lov om aktiv socialpolitik

5.
Delvist uarbejdsdygtige, jf. lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

6.
Servicejob, jf. lov om servicejob

7.
Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik

8.
Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik

9.
Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik 10. Individuel jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik.