Engelsk i indskolingen

Undervisningen

Rain, rain go away, come again another day

I den tidlige sprogstart i engelsk lægger vi hovedvægten på det mundtlige arbejde. Gennem leg og aktivitet opbygger vi elevernes sproglige selvtillid, fx gennem hyppige gentagelser af ord og vendinger, rim, remser, sange, lege og små rollespil.

Undervisningen er tilrettelagt, så børnene arbejder sammen parvis, i mindre grupper og fælles i klassen. De får desuden små skriftlige opgaver og lette læsetekster.

Vi arbejder naturligvis efter de nationalt bestemte Fælles Mål for faget.