Undervisningen i udskolingen

Fra håndværk & design til digitale dyder

Undervisningen på Laursens Realskole tager naturligvis afsæt i de enkelte fags trinmål, som du kan læse mere om her. Vi benytter både tidssvarende bogsystemer og moderne digitale undervisningsmaterialer.

Vores IT-kompetente lærere forstår at benytte sig af de ressourcer og muligheder, vi har til rådighed med smartboards – som alle vores lokaler er udstyret med.

I 7. klasse undervises eleverne i fagene matematik, dansk, engelsk, historie, idræt, tysk, biologi, geografi, fysik/kemi samt håndværk & design eller musik. Desuden har de mulighed for at tilvælge fransk samt delehold i sprogfagene.

I 8. og 9. klasse udvides undervisningen med samfundsfag, mens håndværk & design eller musik afsluttes efter 8. klasse.