Musik og drama

Undervisningen

Vi slår på tromme for dramaet

Vi er tre lærere og en pædagog tilknyttet musik og dramatimerne, hvor 0., 1. og 2. klasse undervises sammen, men eleverne oftest er klasseopdelt.

I musikfaget fokuserer vi på tre elementer. Det første er musikudøvelse, hvor vi synger, spiller på instrumenter og danser. Musikalsk skaben er et andet element, som handler om at komponere melodier, lave teaterstykker og koreografere egne danse. Endelig har vi musikforståelse, hvor vi lytter til og taler om musik og lærer de musikalske begreber at kende.

Vi synger, spiller på instrumenter og danser.

Handler om at komponere melodier, lave teaterstykker og koreografere egne danse.

Vi lytter til og taler om musik og lærer de musikalske begreber at kende.

I arbejdet med drama og teater er kroppen og stemmen udgangspunktet. Vi bruger fantasien, indlever os i forskellige karakterer og udtrykker forskellige roller. Udgangspunktet er en oplevelse, en fortælling, en historisk begivenhed eller et eventyr, som nogen gange munder ud i en musikalsk teaterforestilling, hvor alle 48 børn er med.

Vi arbejder naturligvis efter de nationalt bestemte Fælles Mål for hvert enkelt fag.