Velkommen til udskolingen

Stærke kammeratskaber på tværs

Med 176 elever i udskolingen på Laursens Realskole er der gode muligheder for samarbejde – og for at finde nye kammerater på tværs af klasserne, der alle har en klassekvotient på 22 elever.

De otte udskolingsklasser fordeler sig på to syvendeklasser og tre klasser på både ottende og niende klassetrin, da vi hvert år etablerer en ny 8. klasse.

I dagligdagen holder eleverne til i hovedskolens bygninger i Hjelmensgade, hvor alle klasser har deres eget klasselokale med smartboards, faglokaler og udendørsområder.

Eleverne har deres egen computer med hjemmefra.