Pædagogisk grundlag – SFO

SFO

God omgangstone og højt til loftet

Som SFO på Laursens Realskole er en af vores fornemmeste opgaver at skabe et rum, hvor børnene føler sig trygge og er glade for at komme. Det er forudsætningen for, at vi også kan hjælpe dem til at opbygge gode sociale relationer og en sund selvstændighed.

Vi lægger vægt på at skabe en SFO med en god omgangstone og højt til loftet, for der skal være plads til os alle. Når vi giver børnene medansvar og medbestemmelse, oplever vi, at motivationen og samspillet vokser – og det styrker børnenes selvværd. Vores fem fokusområder er barnets sociale kompetencer og trivsel, legens betydning, kreativitet og mental robusthed.

Tillid og tryghed

Børnene skal føle tillid og tryghed, så de tør være sig selv og komme til os, hvis de får brug for hjælp. Derfor har vi nogle rammer, hvor børnene mærker vores engagement og varme – men samtidig også vores grænser.

Legens betydning for børnenes udvikling

Vi mener, at legen har stor betydning for børns udvikling. I legen opstår nemlig venskaber, og børnene lærer at vise hensyn, at samarbejde og løse konflikter. De får afprøvet og bearbejdet de indtryk og oplevelser, de får fra omgivelserne – og kan give fantasien og kreativiteten frit spil.

Børnenes mening

Som led i vores fokus på trivsel arbejder vi med et pædagogisk redskab, hvor børnene først udtrykke det negative i en sag, før de vender udsagnene til positive formuleringer. Det får dem til at reflektere over egne venskaber, og hvordan de selv kan bidrage, for at alle trives godt i SFO’en.

Aktiviteter og fri leg

Det er vigtigt, at børnene får frisk luft og får rørt sig hver dag på fx Børnenes Jord. Om fredagen laver vi fredagsfræs, og her handler det om bevægelsesglæde, om at have det sjovt sammen, mens vi bevæger os. I sommerhalvåret er vi også i skoven hver mandag, hvor vi bager snobrød, spiller rundbold og går ture ved stranden.

I vinterhalvåret tager vi i springhallen en gang om ugen, og når det bliver december har vi julegaveværksteder, hvor børnene laver fine julegaver. I skolens gymnastiksal spiller vi hockeykampe og fodbold eller laver gymnastik og dans. Vi laver ofte kreative aktiviteter som fx skrotværksted, hvor børnene klipper og klistrer, snitter i træ og kreerer de mest fantastiske ting.

Vi har altid fokus på at skabe en god balance mellem de strukturerede aktiviteter og legen – da det er i den selvvalgte leg, at børnene afprøver sig selv og opbygger venskaber på egen hånd.