Prøveeksamen i 8. klasse

Det handler om tryghed

For at give eleverne mulighed for at snuse til, hvad de året efter skal igennem ved den afsluttende eksamen, suppleres undervisningen i 8. klasse med en række skriftlige og mundtlige prøveeksaminer.

Det foregår i foråret, og fagene er matematik, dansk, engelsk og tysk. Eksaminerne er forberedt og tilrettelagt i overensstemmelse med Undervisningsministeriets retningslinjer, og vi bruger interne censorer. Formålet er naturligvis at gøre eleverne mere trygge ved eksamensformen.