Velkommen til indskolingen

Indskoling

Stimulerende og tryg indskoling

Tryghed, tillid og glæde er nøgleord for Laursens Realskole. Det samme er fællesskab og nysgerrighed. Skolen skal være et rart sted at være for både lærere og elever, hvor de i fællesskab og gensidig tillid kan udfolde sig. Udfolde deres nysgerrighed på verden og hinanden.

På mange måder er skolestarten en stor og vigtig begivenhed. I indskolingen har vi derfor fokus på, at det enkelte barn lander godt og sikkert i sin nye tilværelse som skoleelev. Vi stimulerer og udvikler elevernes kreative evner samtidig med, at de får aktuel undervisning af højt fagligt niveau.

Laursens Realskole er en skole med mange traditioner, og vi vægter faglighed og gode oplevelser – hver eneste dag.

Kaptajn Jespersen og Emma Gad herskede i 1. klasse i denne uge.

Fra featureuge

Dans som i gamle dage

Læs mere om det at begynde i 0. klasse på Laursens Realskole

Du kan som forælder forvente:

  • at vi som skole har fokus på dit barns trivsel og læring
  • at dit barn får et trygt skoleliv
  • at dit barn får en god faglig undervisning
  • at lærerne udarbejder en plan over skolens og klassens aktiviteter
  • at lærerne informerer om klassen og dens sociale liv
  • at skolen informerer om skolens liv
  • at blive lyttet til

Infomøde om skolestart

Hvornår er første skoledag? Hvordan foregår skolestarten på Laursens Realskole? Hvad forventer skolen af forældrene – er der noget, vi på forhånd skal være særligt opmærksomme på?

Bliv klogere på det hele, når Laursens Realskole holder informationsmøde om det kommende års skolestart. Informationsmødet ligger typisk i september.

Optagelse og indmeldelse

Med afsæt i vores ventelister opretter vi hvert år en 0. klasse, en ny 6. klasse, en ny 8. klasse og seks 10. klasser.

Samtidig optager vi løbende elever, når der opstår ledige pladser i eksisterende klasser.

Du kan læse mere om venteliste og procedurer her.