Skabelon – standardside

Indskoling

Skovskolen – den bedste tid med de bedste venner

For både børn og forældre er skolestarten i 0. klasse noget meget stort og skelsættende. Vigtige grundsten for resten af skolelivet lægges, når dit barn begynder en tilværelse som skolebarn. At alle børn får en både tryg og sjov skolestart er vigtig for os på Laursens Realskole. Derfor bliver dit barn en del af vores spændende skovskole allerede fra første skoledag.

Skovskolen er for 0. til 3. klasse
Skovskolen er inddelt i 2 perioder: fra august til efterårsferien og fra april til juni
Fagene natur/teknik og idræt afholdes i disse perioder i skovskolen.
I naturen

I skovskolen får børnene de bedste betingelser for at udforske og opleve naturen, være i bevægelse og for at få fysiske udfordringer. Vi er aktive og undersøger både kendt og ukendt land. Vi stimulerer børnenes sanser, og de får et mere åbent og nysgerrigt sind.

I skoven er der altid højt til loftet, luft og plads i ’klasseværelset’ og gode muligheder for at arbejde på tværs af køn, alder og fag. Vi er af den holdning, at det fremmer læringsprocesserne at have krop og bevægelse med i undervisningen, og samtidig styrker det dit barns generelle sundhed.

I skovskolen mærker, føler og oplever vi naturen på tætteste hold, og på den måde lærer vi dit barn om naturen, i naturen. Lad derfor frisk luft og udeliv blive en spændende del af dit barns første skoleår.