Optagelse og indmeldelse

Optagelse og indmeldelse

Med afsæt i vores ventelister opretter vi foruden en ny 6. klasse også en ny 0. klasse, en ny 8. klasse og seks 10. klasser.

Samtidig optager vi løbende elever, når der opstår ledige pladser i eksisterende klasser. Du kan læse mere om venteliste og procedurer her.